"Als je een schip wilt bouwen, leer mensen dan te verlangen naar de eindeloze zee." Antoine de Saint-Exupéry

Stadsregio Amsterdam: Strategisch verkeersveiligheidsbeleid

De Stadsregio wil de 16 betrokken gemeenten, politie, schoolbegeleidingsdiensten, VVN en andere partijen laten samenwerken aan de verkeersveiligheid vanuit één gezamenlijke visie. Door gezamenlijk en integraal te werken, kan het doel - minder verkeersslachtoffers - sneller bereikt worden.

Als adviseur leverde Linda Bartman een bijdrage aan deze visie in de vorm van nieuw beleid en speerpunten voor gedragsbeïnvloeding. Zo is een poster ophangen over snelheid niet voldoende. Door ook scholen, VVN en politie met de gemeenten te laten samenwerken, ontstaat er een campagne waarbij kinderen ouders en buurtgenoten er onder begeleiding van een agent op wijzen dat 30 rijden bij de school heel belangrijk is. Advies is hier ook de politiek bij te betrekken, zodat zichtbaar wordt dat een wethouder het onderwerp heel belangrijk vindt. Ze zorgde met behulp van een nieuwe internetoplossing voor online samenwerken en vergaderen voor betere samenwerking en afstemming. De werkgroepen met gemeenten, politie, VVN, onderwijsbegeleiding en andere experts functioneren inmiddels goed en geven zichtbare resultaten. Zo rijden in campagnetijd veel meer mensen met hun fietsverlichting aan en gebruiken de meeste scholen in elke klas een verkeersmethode. Linda geeft nog steeds advies aan de Stadsregio over communicatiebeleid en uit te voeren projecten op het gebied van gedragsbeïnvloeding.