"Als je een schip wilt bouwen, leer mensen dan te verlangen naar de eindeloze zee." Antoine de Saint-Exupéry

 

Provincie Zuid-Holland: Veenweidepact Krimpenerwaard

In het Veenweidepact werken zeven overheden samen met agrarische partijen en natuurorganisaties. Opdracht was om 2450 ha natuur aan te leggen op landbouwgrond en daarbij daling van de bodem te verminderen. Ook agrarische versterking, recreatie en vernieuwend ondernemerschap zijn doelen. Een complex project met veel afbreukrisico's, zeker bij een drastisch veranderd rijksbeleid (bezuinigingen op natuur) vanaf september 2010.

Er zat nogal wat weerstand bij agrariërs en bewoners. Immers: landbouwgronden die door voorvaderen ontgonnen en bewerkt waren, zouden natuur moeten worden. Als interim-manager werkte Linda Bartman nauw samen met het team van het programma-bureau. Ze gaf strategische adviezen en zorgde ervoor dat die in de praktijk ook gingen werken. Alle partijen in het pact hebben eigen belangen en verwachtingen. Het was belangrijk deze te kennen en op tijd te signaleren als er iets veranderde dat invloed kon hebben op de betrokkenheid van de partijen bij het project. Linda kreeg het vertrouwen van alle samenwerkende partijen en kon zo ook deze partijen over hun projecten en pactdoelen adviseren. Zo hielp zij het projectteam voor het stimuleren van ondernemerschap bij bepalen van inhoud van bijeenkomsten en het maken van een stappenplan voor de uitvoering van de visie. Ook konden zo samen met de Land- en Tuinbouw Organisatie ledenvergaderingen over het Veenweidepact goed worden voorbereid.