"Als je een schip wilt bouwen, leer mensen dan te verlangen naar de eindeloze zee." Antoine de Saint-Exupéry

Provincie Zuid-Holland: Hof van Delfland

In 2009 is de Hof van Delfland Raad opgericht. In de Raad zitten 17 overheden die hebben afgesproken samen te werken om het gebied tussen Den Haag, Rotterdam, Delft en Zoetermeer open en groen te houden, en wel zo, dat de twee miljoen mensen die er wonen, werken en recreëren daar nog lang van kunnen blijven genieten.

Linda Bartman is als strategisch communicatieadviseur betrokken bij dit programma. De communicatie is erop gericht de partijen constructief samen te laten werken, resultaten zichtbaar te maken, maatschappelijke partijen te betrekken en gebiedsmarketing vanaf het begin van het beleidsproces een rol te laten spelen. Samenwerking binnen de Raad heeft inmiddels al tot vele concrete resultaten geleid. De Vaartenroute, een fietsroute tussen Den Haag en Rotterdam, is gelanceerd. Ook is er geld op tafel gekomen voor opruimen van verspreid glas en extra subsidies voor de boeren in het gebied. Linda heeft communicatief een bijdrage geleverd aan het tot stand komen van een Ruimtelijke Visie, die is gemaakt samen met meer dan 100 betrokkenen. Ze zette de website voor gebiedsmarketing op en vulde hem in, zodat die nu door een eigen beheerder verder kan worden ontwikkeld. Ieder jaar helpt ze bij de organisatie en invulling van de gebiedsbijeenkomst, waarin projecten die het gebied belangrijk vindt, verder worden uitgewerkt en opgepakt met maatschappelijke partijen, natuurorganisaties en experts.