"Als je een schip wilt bouwen, leer mensen dan te verlangen naar de eindeloze zee." Antoine de Saint-Exupéry

Provincie Noord-Holland: Investeringsbudget Landelijk Gebied

Met het rijk werden afspraken gemaakt over de invoering van een nieuwe regeling waarbij 250 miljoen via intermediairen binnen 10 jaar geïnvesteerd moeten zijn in projecten in het landelijk gebied. De provincies moesten daarvoor gaan zorgen.

De strategische communicatie was erop gericht de provincie haar rol als aanjager goed te laten spelen, zodat partijen die projecten moeten uitvoeren (gemeenten, waterschappen, LTO etc), dit daadwerkelijk gaan en kunnen doen. Adviezen zowel gericht op externe als op interne communicatie (organisatie-opzet in commissies).