"Als je een schip wilt bouwen, leer mensen dan te verlangen naar de eindeloze zee." Antoine de Saint-Exupéry

 

Provincie Noord-Holland: Commissie Beleidsevaluatie

De commissie Beleidsevaluatie is destijds in het leven geroepen om Statenleden in het duale stelsel een betrouwbaar en bruikbaar instrument te geven om GS te controleren en beleid (tussentijds) bij te kunnen stellen.

Het was van groot belang dat de Statenleden conclusies uit de onderzoeken goed konden begrijpen, zodat ze de aanbevelingen van de commissie konden omarmen en zo het beleid van de provincie konden verbeteren. Linda Bartman adviseerde onder andere om aan het begin van het jaar de onderwerpenlijst op te laten stellen samen met alle leden van de Staten. Daardoor raakte de Statenleden meer betrokken bij de onderzoeken en de uitkomsten. Met de wens een rekenkamer in te stellen bij alle provincies, zou de ervaring die door de commissie beleidsevaluatie was opgedaan weleens niet meer benut worden. Door met een werksymposium te organiseren met experts en mensen bij de provincie die over het onderwerp directe beslissingsbevoegdheid hadden, is het belang van de aanpak van de commissie goed over het voetlicht gekomen. De aanpak is later meegenomen in de werkwijze van de nieuwe rekenkamer.