"Als je een schip wilt bouwen, leer mensen dan te verlangen naar de eindeloze zee." Antoine de Saint-Exupéry

Ministerie BZK: Communicatie nieuwe Omgevingswet


Er komt een nieuwe Omgevingswet. In deze wet worden alle wetten en regelingen die te maken hebben met de fysieke buitenruimte gebundeld. Omdat de implementatie van zo'n grote wet nogal wat voeten in de aarde heeft, is een interbestuurlijk programma gestart om dit proces voor te bereiden: Aan de slag met de Omgevingswet. Hierbij zijn bijna alle ministeries betrokken en de koepels van provincies (IPO), waterschappen (UvW) en gemeenten (VNG). Ik verzorg voor dit project de strategische communicatie. Ik heb de communicatie voor het programma vanaf nul opgezet en bracht de samenwerking rond de implementatie op gang. 

In de periode hiervoor was ik verantwoordelijk voor de communicatie over de verkenning van de implementatie van de Omgevingswet. Hierin werden meer dan 500 mensen en partijen betrokken. Doel was zicht te krijgen op wat er nodig is om de implementatie van de wet op een goede manier samen met gemeenten, provincies en waterschappen uit te voeren. Ook was ik communicatieadviseur voor het digi-project Doorontwikkeling Omgevingsloket.