"Als je een schip wilt bouwen, leer mensen dan te verlangen naar de eindeloze zee." Antoine de Saint-Exupéry

Ministerie Economische Zaken: Leren Ondernemen

Leren ondernemen is een project dat het ondernemerschap bij jongeren moet stimuleren. Hierbij moesten contactpersonen en ambassadeurs gevonden worden en geënthousiasmeerd om het ondernemerschap bij jongeren een plek te geven in het onderwijs.

De communicatie bij dit project was erop gericht om inspirerende initiatieven op het gebied van onderwijs en ondernemerschap zichtbaar te maken, partijen samen te brengen en gezamenlijke activiteiten te ondersteunen. We verzorgden onder andere een symposium met vertegenwoordigers van beroepsopleidingen en bedrijfsleven. In het sciencemuseum NEMO vond een creatieve brainstorm plaats met als inspiratiebron een van de opstellingen in het museum. Vraag was: hoe krijgen we jongeren zover dat zij kiezen voor het ondernemerschap? Dat leidde tot nieuwe inzichten waar het ministerie mee aan de slag kon gaan. Het programma is nog steeds van kracht.