"Als je een schip wilt bouwen, leer mensen dan te verlangen naar de eindeloze zee." Antoine de Saint-Exupéry

Gemeente Zeevang: Verkeersveiligheidsproject Zeevang VET Veilig

De wethouder Verkeer van de gemeente Zeevang wilde met een pilotproject burgers en andere belanghebbenden betrekken bij de verkeersveiligheid in de zes dorpen van de gemeente.

Dit gebeurde volgens een methode waarbij de communicatie dicht bij de beleving van de doelgroepen staat, volgens de laatste theorieën van gedragsbeïnvloeding. Zo betrokken we bewoners direct bij het onderwerp. Zij zaten in de werkgroep van het project, bedachten acties en voerden die samen uit. De acties werden gekoppeld aan het veranderen van de weg (van 50 naar 30 km). Als er iets verandert aan de omgeving, zijn mensen namelijk veel eerder geneigd hun gedrag te bekijken en ook aan te passen. Van dit moment werd gebruik gemaakt. Door bewoners direct bij dit onderwerp te betrekken, bleek het ook mogelijk in gesprek te raken over en samen te werken in andere heikele kwesties, zoals overlast met luilak en bouwprojecten.