"Als je een schip wilt bouwen, leer mensen dan te verlangen naar de eindeloze zee." Antoine de Saint-Exupéry

 

Bureau Parkstad Amsterdam: Communicatie Stedelijke Vernieuwing

Bureau Parkstad is opgezet als een satelliet vanuit de gemeente Amsterdam om de samenwerking te bevorderen tussen de stadsdelen en woningbouwcorporaties in de Westelijke Tuinsteden van Amsterdam, gericht op de stedelijke vernieuwing.

Als interim-manager zorgde Linda Bartman voor de communicatie over gezamenlijke projecten. Belangrijke basis vormde een goede samenwerking tussen de communicatie-adviseurs van betrokken stadsdelen en woningbouwcorporaties. Hiervoor bouwde Linda heel zorgvuldig een netwerk op. Daardoor lukte het om gezamenlijk eenduidig over de vernieuwing te communiceren. Samen met 10 partijen is vervolgens het informatiecentrum ParkStad Amsterdam opgezet, een centraal loket op voor bewoners van de Westelijke Tuinsteden. Zowel in opzet als in de inrichting is rekening gehouden met de diversiteit van de Amsterdamse bevolking. Linda Bartman is ook nog enige tijd interim-directeur geweest van dit informatiecentrum.